Mo tifille pe fair chambre apart, acoz so mari droguer, qui bizin faire Madame la ena raison.

DWQA QuestionsCategory: MiscellaneousMo tifille pe fair chambre apart, acoz so mari droguer, qui bizin faire Madame la ena raison.
JonSnow Staff asked 3 years ago
1 Answers
JonSnow Staff answered 3 years ago

Bizin arête garson la droguer, sinon ou bellefille capave dimane talaaq pou sa raison la. Et Shariah pou protege sa madame la parski ene droguer ena grand possibiliter ki li gagne SIDA, etc.