Hajj fard lor ene person..

DWQA QuestionsHajj fard lor ene person..
JonSnow Staff asked 6 months ago

Hajj lor ki persone li farz? si ene personne ena zis moyen pou al fer hajj mais apre li pena aucain cash. eski hajj farz lor li?

1 Answers
JonSnow Staff answered 6 months ago

Hajj farz lors largent lahaut so necessiter de vivre