Eski fidyah oblize..

DWQA QuestionsEski fidyah oblize..
JonSnow Staff asked 1 year ago

Eski fidya oblize done ene personne mizer et dimoune ki pou gard roza pou nous?

1 Answers
JonSnow Staff answered 1 year ago

Remplacer. si pa capave donne ene misere ki merite zakaat.