Mo finne ramasse ene zanon lor chemin. Ki mo bizin faire ?

DWQA QuestionsCategory: MiscellaneousMo finne ramasse ene zanon lor chemin. Ki mo bizin faire ?
admin Staff asked 9 months ago
1 Answers
admin Staff answered 9 months ago

Bizin annoncer dans sa place la et dans radio ki ou finne ramasse ene zanon telle place. Attane 4 mois ki kikene vinne reclamer avec preuve de description. Si personne pas vini. Alors donne li en sadaqah lor nom sa dimoune la. Mais si ene jour propritaire vini, alors ou bizin rande li sa valeur zanon la.