Eski gagne droit pliye pantalon a l'exterier ou bizin pliye li a l'interier pou fer cheville trouve??

DWQA QuestionsCategory: MiscellaneousEski gagne droit pliye pantalon a l’exterier ou bizin pliye li a l’interier pou fer cheville trouve??
admin Staff asked 9 months ago
1 Answers
admin Staff answered 9 months ago

Bizin garde li la haut cheville tous les temps. Coupe li et amene li la haut sans plier.